Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Moderator konferencji: dr Janusz Malanowski

08:00 Rozpoczęcie rejestracji

09:10 Otwarcie konferencji

Prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nagranie wideo

Panel I: Umowa kredytu a waloryzacja
09:20 Ochrona praw konsumenta-kredytobiorcy w świetle Konstytucji RPdr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, nagranie wideo

09:45 Czy jest jeszcze szansa na ustawę dotyczącą restrukturyzacji kredytów denominowanych lub waloryzowanych w walutach obcych? prof. dr hab. Witold Modzelewski, WPiA UW, nagranie wideo

10:10 Waloryzacja umowna, prof. dr hab. Adam Brzozowski, WPiA UW, nagranie wideo

10:35 Dyskusja, nagranie wideo

11:30 Przerwa kawowa

Panel II: Skutki nieuczciwości postanowień umownych
11:50 Ryzyko powiązania kredytu z kursem CHF w świetle teorii ekonomicznych i na podstawie danych historycznych, dr Stanisław Adamczyk, prezentacja PDF, nagranie wideo

12:20 Orzecznictwo SN w świetle orzecznictwa TSUE na tle dyrektywy 93/13/EWG, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück, prezentacja PDFnagranie wideo

13:00 Wpływ niedozwolonego charakteru klauzul zmiany oprocentowania lub kursu waluty na nieważność umowy kredytu, dr Krzysztof Kurosz, WPiA UŁ, Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, nagranie wideo

13:25 Wykonywanie umowy kredytu bez indeksacji a efekt prewencyjny Dyrektywy 93/13/EWG, dr Jacek Czabański, adwokat, prezentacja PDF, nagrania wideo

13:55 Dyskusja, nagranie wideo

14:40 Przerwa

Panel III: Ochrona konsumenta
15:20 Działania RPO oraz Rzecznika Finansowego na rzecz zwiększenia świadomości kredytobiorców odnośnie ochrony ich praw, dyr. Agnieszka Jędrzejczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, nagranie wideo

15:40 Stanowisko Rzecznika Finansowego, r.pr. Katarzyna Szwedo-Mackiewicz, Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, nagrania wideo

16:00 Działania UOKiK na rzecz ochrony konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, dyr. Łukasz Wroński, Departament Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK, nagranie wideo

16:10 Dyskusja, nagranie wideo

16:30 Zakończenie Konferencji

 

Nagranie Konferencji zrealizowane przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwLqRM4a1G72aNQVBjr6vJMKVZRJJDWaI